AKADEMIA PSYCHOTRONIKI

Znajdź nas:


Znajdź nas na Youtube

Znajdź nas na facebook


Motto:
Czysta woda jest tylko u źródła
Tylko twórca może dać Ci prawdziwą wiedzę
Naśladowcy zwasze wypaczą sens i cel
                                                  Józef Onoszko

Tylko psychotronika da Ci całościowy ogląd rzeczywistości. To jedynie efektywna droga do polepszenia jakości życia.

PIERWSZA W ŚWIECIE
powołana w 1990 roku


AKADEMIA
PSYCHOTRONIKI
dawniej
STUDIUM PSYCHOTRONIKI

Psychotronika jest nauką interdyscyplinarną
mówiącą o siłach działających na odległość
i o interakcjach zachodzących pomiędzy
organizmami żywymi a ich środowiskiem
przy czym pojęcie środowiska jest rozszerzone
do wpływów układu słonecznego i kosmosu

Definicja psychotroniki została utworzona w 1973 roku
na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie
Badań Psychotronicznych w Pradze,
w wyniku wspólnych ustaleń kilkuset naukowców
z całego świata.
Definicja została zmodyfikowana na Pierwszym Polskim
Kongresie Psychotroniki przez Radę Naukową
d/s nomenklatury w Łodzi 26 października 1991 roku.


PSYCHOTRONIK TO WSZECHSTRONNY DORADCA, nie zaś wróżbita, parapsycholog, bioterapeuta, radiesteta, egzorcysta czy inny specjalista z ezoteryki. PSYCHOTRONIK posiada umysł alchemika i badacza, a przez to umiejętność myślenia przestrzennego łączącego prawa natury i symbolikę z maksymalną ilością wyciągniętych wniosków zgodnie z Prawem Mentalizmu.
Szanowny Kandydacie

Cieszymy się bardzo, że wybrałeś naukę w najstarszej i pierwszej w Polsce ( powstałej w 1990 roku) szkole wykładającej psychotronikę.

Dobrze, że nie dałeś się omamić krótkimi kursami i niespójnymi programami nauczania w różnorakich szkołach i instytutach "psychotronicznych" mających niewiele wspólnego z prawdziwą psychotroniką.

Skoro zależy Ci na rzetelnej nauce, a nie wyrywkowym zaspokojeniu ciekawości, to trafiłeś na najlepszy program nauczania w naszej Akademii Psychotroniki oparty na Uniwersalnych Prawach Szczęścia

Józef Onoszko
Twórca programu i pierwszej
w świecie sformalizowanej
Akademii Psychotroniki

Tryb Nauczania

Nauka w Akademii Psychotroniki odbywa się przez 10 miesięcy w roku tj. od września do czerwca. Zjazdy weekendowe mają miejsce raz w miesiącu.

Szkoła dostarcza materiały szkoleniowe, indeks oraz arkusz ocen. Sprawdzian wiedzy odbywa się na bieżąco i kończy w roku całościowym egzaminem pisemnym. Plan zajęć będzie przedstawiony na początku roku szkolnego.
Ponadto należy dosłać kserokopie świadectwa szkoły średniej i trzy zdjęcia legitymacyjne.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyska Pan(ni) pod nr tel. +48 516 401 651 lub tel +48 510 530 190KODEKS psychotronika


1. Psychotronik realizuje swoje życie harmonijnie i w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i talentami.
2. Dostosowuje swoje środowisko do własnych potrzeb, wykazując równocześnie dbałość o równowagę ze środowiskiem zewnętrznym.
3. Jest szczery i uczciwy wobec siebie i szanuje swoją godność.
4. Dba o swoje dobro, zdrowie i bezpieczeństwo.
5. Nieustannie rozwija świadomość swoją i innych.
6. Szanuje siebie, innych ludzi, przyrodę i każde życie.
7. Powstrzymuje się przed pochopnym wyrażaniem opinii i sądów zwłaszcza krzywdzących drugiego człowieka.
8. Stara się ostrzec innych o zagrożeniach, dając jednocześnie wsparcie w celu ich uniknięcia.
9. Jest wrażliwy na niesprawiedliwość, krzywdy i cierpienia innych. Identyfikuje źródło ich cierpienia.
10. Unika angażowania się w sprawy, których nie zna lub co do których nie ma kompetencji.
11. Ogranicza ingerencję w życie zewnętrzne świata, ale w sytuacji zagrożenia wykazuje odwagę.
12. Wykazuje tolerancję i pokorę wobec wszystkich zjawisk przyrody.

Kodeks Psychotronika jest ideałem ale każdy adept powininen dążyć do urzeczywistnienia jego 12 punktów.by: Sal